Opis szkolenia:

Okres dorastania to czas kształtowania się osobistej tożsamości i poszukiwania autonomii, co łączy się z eksperymentowaniem i podejmowaniem ryzykownych zachowań. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się ze specyfiką okresu dorastania wynikającą ze zmian zachodzących w mózgu i organizmie nastolatka. Szkolenie wyposaży uczestników w wiedzę na temat współczesnych uzależnień wśród młodzieży. Podniesie umiejętności w zakresie pracy z młodzieżą eksperymentującą lub zagrożoną uzależnieniem oraz jego rodziną. Da szansę na lepsze rozumienie nastolatka, pozwoli na odkrycie własnych zasobów i ograniczeń w pracy z młodzieżą, podniesie umiejętność budowania relacji z nastolatkiem oraz motywowania go do zmiany.

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu uświadomić skalę problemu dotyczącą zaburzeń odżywiania, samouszkodzeń oraz zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu rodzajów i funkcji samouszkodzeń oraz zaburzeń odżywiania, rozpoznawania problemu, będą potrafili ocenić zagrożenie próby samobójczej przez młodego człowieka, a także poznają formy pomocy i wsparcia, które można udzielić dziecku i jego rodzinie.

Warsztat da możliwość zdobycia podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących skutecznej pracy z grupą. Uczestnicy dowiedzą się jak funkcjonuje grupa na różnych etapach jej rozwoju, jakie są role grupowe, w jaki sposób dobierać metody pracy grupowej. Nauczą się także konstruować scenariusz zajęć. Zajęcia dadzą okazję do zapoznania się z metodami pracy grupowej w obszarze kompetencji psychospołecznych takich jak: postawa asertywna, skuteczna komunikacja, wzmacnianie samooceny i poszerzanie samoświadomości oraz radzenie sobie z emocjami w tym ze stresem.

Uczestnicy warsztatu doświadczą na sobie różnych form pracy z grupą, które w przyszłości będą mogli wykorzystać w praktyce.

Narkotyki, alkohol, leki, dopalacze to środki uzależniające. Działanie, motywy i skutki ich zażywania przez młodzież.

Fakty i mity dotyczące zażywania substancji psychoaktywnych czyli jak dyskutować z nastolatkiem.

Nowe uzależnienia - komputer, Internet, hazard. Uzależnienie – dlaczego i po co?
Profilaktyka uzależnień w praktyce - konstrukcja programu terapeutycznego / programu szkolnej profilaktyki- poznajemy metody i techniki pracy.

Jak skutecznie pracować z nastolatkiem i jego rodziną? Diagnoza własnych zasobów i ograniczeń w pracy z młodzieżą i jego rodziną.Zakładany cel szkolenia to podniesienie kompetencji i umiejętności praktycznych w pracy z młodzieżą zagrożoną i uzależnioną od substancji psychoaktywnych. Zdobycie podstawowych umiejętności praktycznych w pracy z rodziną nastolatka.

Dzieci / młodzież /uczniowie mogą doświadczać różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, które są typowe dla wieku dziecięco-młodzieżowego (zaburzenia behawioralne: zaburzenia zachowania i zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi ADHD; zaburzenia emocjonalne: zaburzenia lękowe, fobia szkolna; zaburzenia związane z jedzeniem: bulimia, anoreksja; całościowe zaburzenia rozwoju: spektrum autyzmu). Zaburzenia psychiczne u dzieci ujawniają się w różnym wieku, charakteryzują się dynamicznym przebiegiem, a ich objawy zmieniają się wraz z dorastaniem. Szkolenie ma na celu podnieść wiedzę, pomóc w planowaniu działań adekwatnych do potrzeb by w konsekwencji lepiej rozumieć dziecko / ucznia ze specjalnymi potrzebami.

Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową, z elementami wykładu z możliwością indywidualnych konsultacji. Warsztat oparty został o praktyczne ćwiczenia nad studium przypadku.

Program ramowy

 • Czym jest wypalenie i kto jest w szczególności na nie narażony
 • Typy osobowości a podatność na stres
 • Fizjologiczne aspekty stresu
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Inteligencja emocjonalna
 • Jak zachować równowagę w życiu zawodowym i osobistym?
 • Plan działania zapobiegający wypaleniu zawodowemu
 • Konsultacje indywidualne

Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową, z elementami wykładu z możliwością indywidualnych konsultacji. Warsztat oparty został o praktyczne ćwiczenia nad studium przypadku.

Program ramowy

 • Czym jest coaching
 • Model GROW
 • Typy osobowości
 • Aktywne słuchanie
 • Zadawanie pytań otwartych
 • Plan wykorzystania coachingu jako metody rozwijania mocnych strony
 • Konsultacje indywidualne

Szkolenie dedykowane osobom odpowiedzialnym za wprowadzanie zmian w organizacjach/instytucjach
Współczesne teorie zarządzania mówią o zmianie, którą należy traktować jako regułę a nie wyjątek (Badham i Garrety 2003) oraz postulują postrzeganie zmiany jako procesu, który nie jest niczyją własnością (unowned)(Mackay i Chia 2013). Pojawiają się też pytania, czy opór przed zmianą jest przeszkodą w efektywnym jej wprowadzaniu czy też może znakomitym źródłem nowych pomysłów na zmianę? Jak pracować z oporem?

Część I: Do czego zdolne jest Twoje dziecko?

Warsztat dedykowany nauczycielom/wychowawcom/doradcom zawodowym.

W czasach niepewności na rynku pracy, wybór odpowiedniej szkoły i przestrzeni zawodowej nie jest łatwym procesem. Jak pokazują badania (Mleczko 2016 i inni) rodzice są osobami najczęściej wspierającymi swoje dzieci w dokonywaniu wyborów edukacyjno-zawodowych. Przed rodzicami więc stoi nie lada zadanie, jak wspierać mądrze swoje dziecko i nauczyć się poruszać w gąszczu informacji edukacyjnych i zawodowych?

Propozycja warsztatów, podczas których zostaną przedstawione scenariusze pracy z rodzicami oraz narzędzia coachingowe wprowadzające rodziców do efektywnych rozmów z dziećmi na temat ich przyszłości edukacyjno- zawodowej. Metody pracy: analiza przypadków, warsztat komunikacyjny, symulacje, desk research.

Szkolenie dla dyrektorów szkół i osób zarządzających placówkami edukacyjnymi.

Większość zmian w edukacji to zmiany zewnętrzne, narzucone odgórnie. Zarządzanie tego typu zmianami wiąże się często z oporem i szybkim powrotem do poprzednich nawyków. Dyrektor jako Lider w szkole to osoba świadoma procesów jakie zachodzą w pracownikach oraz w samej instytucji. Pojawiają się pytania, jak efektywnie wprowadzać zmiany? W jaki sposób przygotować szkołę do zapowiadanych zmian? Jak budować zespół wspierający Lidera we wprowadzaniu zmian?

Kompetencjami przyszłości są wszystkie te, które nie ulegają przedawnieniu. Nowa wiedza i doświadczenia mogą wpływać na ich modyfikacje, jednak dobrze przygotowana baza będzie podstawą do ich rozwoju w wybranych kierunkach.

Taką bazę przygotują sobie uczestnicy podczas programu składającego się z dwóch modułów o charakterze warsztatowo - szkoleniowym.

Na zakończenie każdego z modułów uczestnik, pisze pracę na jeden z wybranych i szczególnie istotnych dla niego i organizacji tematów.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies