Projekt nr RPMA.09.01.00-14-c109/19
realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego
i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

logotyp

Głównym celem projektu „W rodzinie siła!” jest wzrost efektywności społeczno-zawodowej uczestników, tj. mieszkańców dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Wsparcie w ramach projektu „W rodzinie siła” jest kierowane w szczególności do rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodziców samotnie wychowujących dzieci, rodziców bezrobotnych chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Łącznie wsparciem zostanie objętych 40 osób, 25 osób wraz z ich otoczeniem (w tym min. 2 osoby z niepełnosprawnością).

Realizację celu projektu planuje się poprzez narzędzia aktywnej integracji społecznej, zdrowotnej i zawodowej.
Uczestnicy projektu mogą skorzystać ze wsparcia pracowników socjalnych, psychologa, doradcy zawodowego, asystenta rodziny a także wziąć udział w warsztatach aktywizacji zawodowej i kompetencji społecznych, zajęciach dla rodzin z dziećmi do 3 roku życia oraz grupie wsparcia dla rodziców/opiekunów dzieci do lat 16.

Projekt jest realizowany w okresie od X 2019 r. do IX 2022 r. w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Osobistego „Przystań”.

Wartość projektu „W rodzinie siła!” wynosi 442 000 PLN w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to 353 600 PLN, wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy wynosi 88 400 PLN.

Projekt „W rodzinie siła!” został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Kontakt:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
ul. Plutonowych 10, 04-404 Warszawa

Izabela Mleczko
Koordynator projektu „W rodzinie siła!”
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 22 2773439

Katarzyna Seręga
Wsparcie koordynatora projektu „W rodzinie siła!”
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 22 2773433

Regulamin Projektu "W rodzinie siła!" - pdfpobierz392.95 KB

ops

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy jest realizatorem projektu ”W rodzinie siła!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja Rozwoju Osobistego ,, PRZYSTAŃ „ zaprasza na zajęcia socjoterapii i grupę wsparcia dla rodziców w okresie od października do grudnia 2019r. w ramach projektu „Mała Przystań”.

I. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci 9-12 lat

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci są cyklem spotkań, podczas których uczestnicy mają szansę odreagować trudne, nieprzyjemne emocje, oraz w sposób aktywny uczyć się nowych umiejętności psychologicznych, pozwalających radzić sobie lepiej w codziennych sytuacjach.

Cele edukacyjne, to:

 • nauka rozwiązywania konfliktów,
 • nauka rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji,
 • pełnienia ról społecznych;

Cele terapeutyczne to:

 • odreagowanie napięć emocjonalnych,
 • wyrażenie własnych przeżyć i doświadczeń,
 • dzielenie się swoimi poglądami na forum grupy,
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa i atmosfery zaufania,
 • budowanie pozytywnego wizerunku siebie.

Cele rozwojowe – wynikają z potrzeb związanych z etapami rozwojowymi, gdzie dominujące są potrzeba aktywności ruchowej i zabawy, zaspokojenia ciekawości poznawczej, oraz pozytywnego kontaktu z rówieśnikami.

Uczestnicy zajęć: Dzieci zamieszkałe w Rembertowie, pochodzące z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, z trudnościami wychowawczymi, zagrożone uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania i trudnościami emocjonalnymi, z trudnościami w relacjach, z zaburzonym obrazem siebie.

Grupa koedukacyjna, 10-12 osób. Dzieci w wieku 9-12 lat

Cykl zajęć obejmuje 10 spotkania po 3 godziny dydaktyczne.

Zajęcia prowadzone będą 1x w tygodniu w czwartki w godzinach 15:30 - 18:00

DODATKOWO W KAŻDY WTOREK ZAJĘCIA ALTERNATYWNE DLA DZIECI W GODZINACH 15:.00 - 18:00

II. Grupa wsparcia / Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych.

Założenia i cele programu:

 • Pogłębienie relacji między rodzicami a dziećmi.
 • Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi. 
 • Refleksja nad własną postawą wychowawczą i wprowadzanie ewentualnych zmian w postawach rodzicielskich oraz stylu wychowania.
 • Wymiana wzajemnych doświadczeń uczestników warsztatów.

Uczestnicy zajęć: Warsztaty są dla rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych. Dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się budować lepsze relacje z dziećmi. (8-12 osób)

Czas trwania zajęć: Zajęcia będą się odbywać w okresie od października do grudnia 2019r.

Cykl zajęć obejmuje 3 spotkania po 4 godziny dydaktyczne. Zajęcia będą odbywać się w soboty.

DODATKOWO W KAŻDY WTOREK ZAJĘCIA ALTERNATYWNE DLA DZIECI W GODZINACH 15:00 - 18:00

ZAJĘCIA DLA UCZESTNIKÓW SĄ BEZPŁATNE!!!!

ZAPISY WE WTOREK I CZWARTEK 15.00-18.00 (do 22 października 2019r.) w Warszawie Rembertów przy ulicy Gen. K. Ziemskiego 22 - placówka przy Szkole Podstawowej nr. 376 , od wejścia głównego w lewo po schodach ☺

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!!

wawa

Zadanie finansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Rembertów

Projekt "Przystań Rembertów" jest odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie dzieci , młodzieży i rodzin z terenu Dzielnicy Rembertów oraz kontynuacją wcześniejszych oddziaływań zrealizowanych przez Fundację w okresie październik -grudzień 2017 r.

Projekt „AKUMULATOR” adresowany do młodzieży w wieku 13-18 lat w szczególności sprawiająca problemy wychowawcze, zagrożone demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem.

Projekt "Przystań Mokotów" jest odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie młodzieży i ich rodzin z terenu Dzielnicy Mokotów . Celem wyjściowym projektu jest stworzenie i uruchomienie profesjonalnej oferty pomocowej dla dzieci i młodzieży, w szczególności sprawiającej problemy wychowawcze, zagrożonej demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies