FROPrzystan

erasmusDynamiczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych stawia przed rodziną oraz szkołą zadanie jakim jest przeciwdziałanie skutkom, które mogą dotyczyć uczniów szkół podstawowych nadużywających technologii. 

Największymi wyzwaniami związanymi z szybko rozwijającą się technologią są:

  • technologie oparte są na mobilnym, szybkim i powszechnym Internecie, a także algorytmach, które personalizują treści trafiające do dzieci i młodzieży, co zwiększa ryzyko nadużywania technologii przez uczniów szkół podstawowych oraz doświadczanie negatywnych konsekwencji z tym związanych
  • jako ludzie obcujemy z szybko rozwijającą się technologią stosunkowo krótko i nie do końca znamy wszystkie konsekwencje intensywnego korzystania z niej, w szczególności jeśli chodzi o najmłodszych, którzy praktycznie od urodzenia mają z nią kontakt
  • nadużywanie technologii może mieć wpływ nie tylko na zdrowie i samopoczucie uczniów szkół podstawowych, ale także na ograniczenie możliwości edukacyjnych, a w dalszej przyszłości ich rozwoju zawodowego
  • wszyscy żyjemy w świecie cyfrowym, co wymaga korzystania z technologii. Nie możemy się całkowicie odłączyć, ponieważ technologia daje także wiele korzyści.
  • nadużywanie technologii ogranicza możliwości rozwijania kompetencjach społecznych i osobistych w realnej rzeczywistości
  • dynamiczny rozwój technologii będzie cały czas stawiał przed nami nowe wyzwania, jednak działania niwelujące już znane niekorzystne skutki powinny się rozpocząć jak najszybciej, bo chodzi o przyszłość najmłodszego pokolenia

Cel główny

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie pogarszaniu się wyników w nauce uczniów szkół podstawowych wynikającemu z nadużywania technologii, w tym w szczególności komputerów, smartfonów, poprzez opracowanie innowacyjnego zestawu narzędzi dydaktycznych dla nauczycieli szkół podstawowych koncentrujących się na rozwoju umiejętności miękkich uczniów.

Cele szczegółowe

  • opracowanie zestawu narzędzi dydaktycznych spełniających wymagania dzisiejszych szkół podstawowych w kontekście przeciwdziałania nierównościom w nauce, wczesnemu kończeniu nauki i niskiemu poziomowi biegłości w zakresie umiejętności podstawowych
  • wzmocnienie rozwoju zawodowego nauczycieli szkół podstawowych
  • promowanie idei większego zaangażowania rodziców uczniów szkół podstawowych w proces rozwoju umiejętności miękkich ich dzieci
  • wzmocnienie potencjału w zakresie współpracy międzynarodowej organizacji zaangażowanych w projekt
Logo1
Logo2
Logo3