FROPrzystan

Projekt "Przystań Rembertów" jest odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie dzieci , młodzieży i rodzin z terenu Dzielnicy Rembertów oraz kontynuacją wcześniejszych oddziaływań zrealizowanych przez Fundację w okresie październik -grudzień 2017 r.

Celem wyjściowym projektu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku 10 – 16 lat warunków do zrównoważonego rozwoju poprzez prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat , w szczególności sprawiającej problemy wychowawcze, zagrożonej demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem zamieszkałych na obszarach koncentracji problemów społecznych Dzielnicy Rembertów.

Realizacja programu 19 marzec 2018r. - 30 czerwiec 2019r. Program będzie realizowany w placówce przy ul. gen. Karola Ziemskiego „Wachnowskiego” 22 w Warszawie. Realizacja zadania publicznego ma przełożyć się na niwelowanie deficytów wyniesionych z domu rodzinnego i najbliższego otoczenia dziecka w którym wzrasta oraz na podniesienie wiedzy z zakresu bezpiecznego stylu życia i zmiany niepożądanych nawyków oraz podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców jak i ich wiedzy z obszaru profilaktyki uzależnień.

Podjęte oddziaływania maja również na celu zwiększenie interdyscyplinarnej pomocy instytucji publicznych i niepublicznych działających na rzecz dzieci i młodzieży i ich rodzin z terenu Dzielnicy Rembertów.

wawa

Zadanie finansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Rembertów.