FROPrzystan

Projekt "Poza PORTEM" jest programem z obszaru profilaktyki selektywnej skierowany do młodzieży w wieku 13-16 lat oraz do ich rodziców / członków rodzin realizowany w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA na lata 2016-2020 ze środków FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH pozostających w dyspozycji MINISTRA ZDROWIA.

Celem głównym projektu jest powstrzymanie zagrożeń związanych z rozwojem uzależnień behawioralnych wśród młodzieży uczestniczącej w programie oraz przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Projekt realizowany w Warszawie przy ul. Puławskiej 3 lok. 2 ( przy Placu Unii Lubelskiej )

*Lokal nr 2 przy ul. Puławskiej 3 jest wykorzystywany na cele społeczno-użyteczne/kulturalne przez Fundację Rozwoju Osobistego ,, Przystań ”dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy –Dzielnicy Mokotów”

Logo BO MZ RGB
Logo Npz
Logo Kbpn