FROPrzystan

Projekt „AKUMULATOR” adresowany do młodzieży w wieku 13-18 lat w szczególności sprawiająca problemy wychowawcze, zagrożone demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem.

akumulator

Celem wyjściowym projektu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w okresie adolescencji warunków do zrównoważonego rozwoju poprzez prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań w ramach placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej, w szczególności działań skupionych wokół aktywizacji, organizacji czasu wolnego, rozwoju indywidualnych umiejętności społecznych oraz inicjowaniu spośród nich grup liderskich. W ramach projektu planujemy współpracę ze studiem nagrań, działania profilaktyczne, wyjścia kulturalne i inne atrakcje.

Takie działania mogą realnie wesprzeć rozwój młodego człowieka oraz urealnić jego zasoby ograniczając czynniki ryzyka.

Program jest realizowany na terenie Dzielnicy Rembertów w placówce przy ul. gen. Karola Ziemskiego „Wachnowskiego” 22 w Warszawie. 

Uczestnictwo w projekcie „AKUMULATOR” jest bezpłatne dla uczestników.

Realizacja programu planowana jest na okres grudzień 2018 - listopad 2020 r.

 wawa

Zadanie finansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Rembertów.