FROPrzystan

Projekt "Przystań Mokotów" jest odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie młodzieży i ich rodzin z terenu Dzielnicy Mokotów . Celem wyjściowym projektu jest stworzenie i uruchomienie profesjonalnej oferty pomocowej dla dzieci i młodzieży, w szczególności sprawiającej problemy wychowawcze, zagrożonej demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem.

Odbiorcami programu są 3 grupy. Pierwszą stanowią dzieci w wieku 10-13 lat, drugą młodzież w wieku 14-16 lat , trzecią rodzice dzieci objętych działaniami.

Wszystkie proponowane zajęcia są nakierowane na wzrost kompetencji społecznych dzieci i młodzieży , na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych członków ich rodzin.

Projekt jest realizowany przez kadrę profesjonalistów w tym specjalistów terapii uzależnień, psychologów, trenerów umiejętności społecznych, pedagogów, socjoterapeutów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi / młodzieżą oraz rodzinami.

Projekt realizowany w Warszawie przy ul. Puławskiej 3 lok. 2( przy Placu Unii Lubelskiej )

*Lokal nr 2 przy ul. Puławskiej 3 jest wykorzystywany na cele społeczno-użyteczne/kulturalne przez Fundację Rozwoju Osobistego ,, Przystań ”dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy –Dzielnicy Mokotów”

Zadanie finansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Mokotów.