FROPrzystan

Misją Fundacji Rozwoju Osobistego „Przystań, będącej liderem projektu, jest m.in. wspieranie rozwoju osobistego i psychospołecznego, przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie, prowadzenie działań mających na celu profilaktykę zdrowotną, a także działalność edukacyjna.

Fundacja kieruje swoje działania zarówno do dzieci i młodzieży, ale także osób dorosłych.

Misją Uniwersytetu w Walencji jest kształcenie kompetentnych specjalistów w europejskim standardzie zawodowym i zachęcanie do prestiżowych badań o międzynarodowych implikacjach, które przyczynią się do rozwoju społeczeństwa.

Uniwersytet w Walencji kształci przyszłych specjalistów w dziedzinie edukacji m.in. w zakresie pedagogiki, wychowania społecznego. Wspiera doradztwem nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych w zakresie edukacji włączającej i prowadzenia w szkołach projektów mających na celu zwiększanie świadomości dotyczącej różnorodności w klasach.

Partnerstwo powstało z potrzeby połączenia wiedzy akademickiej dotyczącej nauczania w szkołach podstawowych oraz praktycznej w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych wśród uczniów szkół podstawowych.

Realizując projekt partnerstwo wypracowało narzędzia pomagające nauczycielom i rodzicom wspierać zrównoważone korzystania z technologii przez uczniów szkół podstawowych, aby mieli szanse na rozwijanie swoich kompetencji, w tym społecznych i osobistych, w taki sposób, żeby miało to pozytywny wpływ na ich przyszłość.

Logo1
Logo2
Logo3