FROPrzystan

Najważniejszym rezultatem projektu jest opracowany przez partnerów zestaw innowacyjnych narzędzi dydaktycznych, które mają wspierać nauczycieli w zapobieganiu pogarszaniu się wyników nauczania uczniów szkół podstawowych na skutek nadużywania technologii, w szczególności komputerów i smartfonów, poprzez rozwijanie ich umiejętności społecznych i osobistych.
Opracowane narzędzia dydaktyczne są skierowane do dwóch grup uczniów szkół podstawowych:

  • w wieku od 6 do 9 lat
  • w wieku od 10 do 14 lat.

Zestaw narzędzi składa się z:

  • ankiety mającej na celu określenie, w jaki sposób uczniowie szkół podstawowych korzystają z technologii takich jak smartfony, komputer oraz jaki jest poziom umiejętności społecznych i osobistych uczniów
  • programów nauczania oraz scenariuszy zajęć nastawionych na rozwój umiejętności społecznych i osobistych w środowisku istniejącej technologii, realizowanych w ramach zajęć szkolnych
  • tutoriala dla nauczycieli zawierającego wskazówki dotyczące wykorzystania indywidualnych metod (np. tutoring, coaching) do rozwijania umiejętności społecznych i osobistych uczniów w środowisku istniejącej technologii
  • tutoriali dla rodziców zawierającego wskazówki, jak rozwijać umiejętności społeczne i osobiste dzieci w życiu codziennym w kontekście istniejącej technologii

Projekt jest odpowiedzią na sytuację, w której nie istnieje jedna powszechnie akceptowana lista umiejętności społecznych i osobistych. W literaturze proponowane są różne podejścia do nauczania tych umiejętności, jednak projekt koncentruje się na kompetencjach społecznych i osobistych, które określane są jako umiejętności miękkie zgodnie z Zaleceniami Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. i które są kompetencjami kluczowymi.

W opracowanym zestawie narzędzi dydaktycznych znajdują się materiały skierowane do kadry szkół podstawowych, w tym specjalistów z zakresu psychologii, pedagogów, nauczycieli, a także dyrektorów szkół.

Opracowane narzędzia pozwalają także na podniesienie świadomości rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień oraz wpływu technologii na rozwój umiejętności i wyniki w nauce ich dzieci oraz zdobycie przez rodziców umiejętności w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i osobistych oraz zachowanie równowagi w korzystaniu z technologii przez ich dzieci. Mają także na celu zmotywowanie ich do propagowania tej idei wśród innych rodziców.

Jednak, głównymi beneficjentami działań zrealizowanych w projekcie są uczniowie szkół podstawowych, zwłaszcza uczniowie zagrożeni wykluczeniem ze względu na uzależnienie od smartfonów, komputerów i słabe wyniki w nauce, którzy mają szanse na rozwinięcie swoich umiejętności społecznych oraz osobistych, a także wypracowanie zdrowych i konstruktywnych nawyków w zakresie korzystania z technologii oraz spędzania wolnego czasu.

Materiały zawarte w stworzonym zestawie narzędzi są umieszczone w otwartym repozytorium na stronie obu partnerów projektu, które jest dostępne dla wszystkich nauczycieli w UE.

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY UŻYWANIA NOWYCH TECHNOLOGII

Narzędzie, które pozwala określić czy dziecko używa technologii w sposób bezpieczny i zrównoważony.

W przypadku dzieci w wielu 6-9 lat, zaleca się, aby rodzic wypełnił kwestionariusz wraz dzieckiem. Dzieci w wieku 10-14 mogą wypełnić kwestionariusz samodzielnie.

Po uzgodnieniu z rodzicami również nauczyciele mogą wesprzeć dzieci w wypełnieniu kwestionariusza w szkole.

 

pdfKwestionariusz używanie NT- 6-9 lat

pdfKwestionariusz używanie NT-10-14 lat

 

KWESTIONARIUSZ KOMPETENCJI OSOBISTYCH I SPOŁECZNYCH

Narzędzie, które pozwala określić poziom kompetencji osobistych i społecznych u dziecka.

W przypadku dzieci w wielu 6-9 lat, zaleca się, aby rodzic wypełnił kwestionariusz wraz dzieckiem. Dzieci w wieku 10-14 mogą wypełnić kwestionariusz samodzielnie.

Po uzgodnieniu z rodzicami również nauczyciele mogą wesprzeć dzieci w wypełnieniu kwestionariusza w szkole.

pdfKwestionariusz kompetencje 6-9 lat

pdfKwestionariusz kompetencje - 10-14 lat

 

TUTORIAL DLA NAUCZYCIELI

Tutorial jest narzędziem, które jest skierowane do kadry pedagogicznej, w szczególności wychowawców, pedagogów, psychologów szkolnych, realizujących wsparcie grupowe oraz indywidualne w zakresie rozwijania kompetencji osobistych oraz społecznych uczniów szkół podstawowych w kontekście dynamicznie rozwijającej się technologii. Zawiera wiedzę dotycząca zrównoważonego korzystania z technologii oraz kompetencji społecznych i osobistych, a także praktyczne wskazówki, przykłady jak pracować z uczniami, a także rodzicami zaangażowanymi w trening z dziećmi. Nauczyciele mogą znaleźć w tutorialu scenariusze dotyczące pracy z uczniem metodą tutoringu, a z rodzicami metodą coachingu.

pdfTutorial dla nauczycieli

PLANY LEKCJI

Plany lekcji to narzędzie do wykorzystania przez nauczycieli podczas zajęć grupowych. Zawierają scenariusze zajęć, a także określają skuteczne metody pracy. Są także wzbogacone we wskazówki dotyczące realizacji zajęć w grupie.

pdfPlany lekcji 6-9 lat - Moduł 1

pdfPlany lekcji 10-14 lat - Moduł 1

pdfPlany lekcji 6-9 lat - Moduł 2

pdfPlany lekcji 10-14 lat - Moduł 2

pdfPlany lekcji 6-9 lat - Moduł 3

pdfPlany lekcji 10-14 lat - Moduł 3

 

TUTORIAL DLA RODZICÓW – wersja skrócona

Tutorial w wersji skróconej jest narzędziem skierowanym do rodziców, którzy w środowisku rodzinnym, chcą wspierać swoje dzieci w rozwijaniu kompetencji społecznych oraz osobistych oraz kształtowaniu zdrowych nawyków związanych ze zrównoważonym korzystaniem z technologii. Skrócona wersja tutoriala zawiera podstawową wiedzę dotyczącą zrównoważonego korzystania z technologii oraz kompetencji społecznych i osobistych, a także podstawowe założenia dotyczące tego jak prowadzić trening z dzieckiem w warunkach domowych.

pdfTutorial dla rodziców-wersja skrócona

 

TUTORIAL DLA RODZICÓW – wersja rozszerzona

Tutorial w wersji rozszerzonej podobnie jak tutorial w wersji skróconej, jest narzędziem skierowanym do rodziców, którzy w środowisku rodzinnym, chcą wspierać swoje dzieci w rozwijaniu kompetencji społecznych oraz osobistych oraz kształtowaniu zdrowych nawyków związanych ze zrównoważonym korzystaniem z technologii. Rozszerzona wersja tutoriala zawiera bardziej szczegółową niż wersja skrócona wiedzę dotycząca zrównoważonego korzystania z technologii oraz kompetencji społecznych i osobistych, a także praktyczne wskazówki, przykłady, ćwiczenia jakie rodzic może wykorzystać prowadząc z dzieckiem trening w warunkach domowych. Rodzic może znaleźć w tutorialu scenariusze dotyczące prowadzenia treningu mającego na celu wzmacnianie konkretnych umiejętności oraz nawyków.

pdfTutorial dla rodziców-wersja rozszerzona


Aby rozpowszechnić projekt i jego wyniki, w czasopiśmie monograficznym opublikowano dwie prace na temat LifeComp i innowacji edukacyjnych, które opisano szczegółowo poniżej:

Ancheta-Arrabal, A., Donato, D., Giménez, N (2023) La competencia digital y el uso responsable de herramientas digitales en la educación obligatoria. diseño de una propuesta pedagógica para la innovación. In Blanca Berral Ortiz; José Antonio Martínez Domíngo; Daniel Álvarez Ferrándiz & Juan José Victoria Maldonado (eds.) INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA EN CONTEXTOS DIFERENCIADOS (pp.869-880). Dykinson, Madrid.

Ancheta-Arrabal, A. y Uzarska-Bachmura, M. 2022. La realidad hipertecnológica de la infancia y el equilibrio con la LifeComp. Cuadernos de pedagogía, Nº 528, pp. 118-123.

Logo1
Logo2
Logo3