FROPrzystan

Projekt „Technology is eveywhere. Where is the balance?” jest realizowany przez Fundację we współpracy z Uniwersytetem w Walencji w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2. Współpraca Organizacji i Instytucji, Partnerstwa na małą skalę.

Celem projektu jest przeciwdziałanie pogarszaniu się wyników w nauce uczniów szkół podstawowych wynikającemu z nadużywania technologii, w tym w szczególności komputerów, smartfonów, poprzez opracowanie innowacyjnego zestawu narzędzi dydaktycznych dla nauczycieli szkół podstawowych koncentrujących się na rozwoju umiejętności miękkich uczniów.

Wśród celów szczegółowych są:

  • opracowanie zestawu narzędzi dydaktycznych spełniających wymagania dzisiejszych szkół podstawowych w kontekście przeciwdziałania nierównościom w nauce, wczesnemu kończeniu nauki i niskiemu poziomowi biegłości w zakresie umiejętności podstawowych
  • wzmocnienie rozwoju zawodowego nauczycieli szkół podstawowych
  • promowanie idei większego zaangażowania rodziców uczniów szkół podstawowych w proces rozwoju umiejętności miękkich ich dzieci
  • wzmocnienie potencjału w zakresie współpracy międzynarodowej organizacji zaangażowanych w projekt

PL Współfinansowane przez Unię Europejską BLACK Outline