FROPrzystan

W dniach od 24 czerwca do 3 lipca 2023 roku Fundacja Rozwoju Osobistego” PRZYSTAŃ” zrealizowała w ramach projektu WAKACJE Z PRZYSTANIĄ, wyjazd profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego. W wyjeździe uczestniczyło 40 dzieci i młodzieży.

Zrealizowano program profilaktyczny , którego celem było podnoszenie kompetencji społecznych , promowanie zdrowego stylu życia wolnego od substancji psychoaktywnych oraz zasłużony i jak potrzebny po zakończonym roku szkolnym odpoczynek .
Czterdzieścioro dzieci mieszkających w województwie mazowieckim udało się do malowniczej i uzdrowiskowej miejscowości – Gołdap. W programie wyjazdu, oprócz realizacji zajęć profilaktycznych , były spływy kajakowe, wycieczki krajoznawcze, wyjścia na plaże i nad rzekę, ognisko i liczne aktywności fizyczne (gra w siatkę plażową, piłkę nożną, badmintona). Uczestnicy w ramach promowania zdrowego stylu życia i alternatywnych form spędzania czasu wolnego mieli również okazję uczestniczyć w treningu tenisa stołowego z wicemistrzem Polski w tej dyscyplinie.
Dzieci i młodzież wróciły zadowolone i szczęśliwe z nowo zdobytych umiejętności i pełne pięknych wspomnień. 

,,Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego"


loga2