FROPrzystan

PARASOL program dotyczy -ograniczenia rozpowszechnienia zjawisk- używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych wśród młodzieży 15-18 lat z województwa mazowieckiego z tzw. grup zwiększonego ryzyka oraz ich rodziców/ opiekunów.

Zapraszamy młodzież 15-18 lat oraz ich rodziców do udziału w programie PARASOL , w ramach programu:

  • warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodzieży 15-18 lat ( 12 spotkań )
  • warsztaty umiejętności wychowawczych skierowanych do rodziców / opiekunów ( 12 spotkań )
  • poradnictwo rodzinne oraz interwencja kryzysowa/ psychologiczna dla młodzieży

Miejsce realizacji: ul. Puławska 3 lok. 2 ; 02-515 Warszawa
Ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kwalifikacja i zapisy we wrześniu , do wyczerpania miejsc .
Informacje pod numerem tel. 733382067
Zajęcia są bezpłatne dla mieszkańców województwa mazowieckiego.

 

„Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego”

loga