FROPrzystan

Fundacja Rozwoju Osobistego "Przystań" zaprasza młodzież w wieku 13-16 lat.

Projekt "Poza PORTEM" jest programem z obszaru profilaktyki selektywnej skierowany do młodzieży w wieku 13-16 lat oraz raz ich rodziców/ członków rodzin realizowany w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA na lata 2016-2020 ze środków FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH pozostających w dyspozycji MINISTRA ZDROWIA.

Celem głównym projektu jest powstrzymanie zagrożeń związanych z rozwojem uzależnień behawioralnych wśród młodzieży uczestniczącej w programie oraz przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.

Realizacja celu głównego odbędzie się poprzez realizację następujących zadań:

  • realizacje warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci młodzieży 13-16 lat
  • realizacje działań alternatywnych dla młodzieży 13-16 lat

W programie zostały przewidziane również warsztaty dla rodziców lub opiekunów.

Miejsce realizacji: Warszawa Rembertów ul. Gen. K. Ziemskiego 22 - wejście po schodach z prawej strony budynku Szkoły Podstawowej.

Realizatorzy zadania to specjaliści terapii uzależnień, psychologowie z wieloletnim stażem i doświadczeniem min. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii.

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy osobiste w w/w dniach i godzinach, dodatkowe informacje pod numerem telefonu 602 822 385.