FROPrzystan

Fundacja Rozwoju Osobistego "Przystań" zaprasza młodzież w wieku 15-18 lat.

Projekt ,, Twój wybór -Twoja szansa " jest programem z obszaru profilaktyki selektywnej skierowany do młodzieży w wieku 15-18 lat oraz raz ich rodziców/ członków rodzin realizowany w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2016-2020 realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji MINISTRA ZDROWIA.

Celem wyjśiowym projektu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży zagrożonej uzależnieniem i narkomanią z powodu ryzyka marginalizacji społecznej oraz eksperymentujących z SPA i NPS w wieku 15– 18 lat warunków do zrównoważonego rozwoju poprzez stworzenie i uruchomienie profesjonalnej oferty pomocowej dla w/w zamieszkałych lub przebywających w związku z nauką na terenie Dzielnicy Rembertów w Warszawie.

Celem głównym projektu "Twój wybór -Twoja szansa" jest zmniejszenie negatywnych konsekwencji działania czynników ryzyka, mające na celu wspieranie potencjału rozwojowego uczestników projektu czyli młodzieży w wieku 15-18 lat poprzez kształtowanie umiejętności psychospołecznych oraz wzmacnianie czynników chroniących w rodzinie.

Realizacja celu głównego odbędzie się poprzez realizację następujących zadań:

  • realizację warsztatów umiejętności społecznych dla młodzieży 15-18 lat zajęcia (Warszawa Rembertów ul. Gen. K. Ziemskiego 22- wejście po schodach z prawej strony budynku Szkoły Podstawowej)
  • realizacje grupy wsparcia dla rodziców/członków rodzin (2 godziny tygodniowo – dzień do ustalenia z rodzicami)

Realizatorzy zadania to specjaliści terapii uzależnień, psychologowie z wieloletnim stażem i doświadczeniem min. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii.

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy osobiste w w/w dniach i godzinach, dodatkowe informacje pod numerem telefonu 602 822 385.