FROPrzystan

Udział w projekcie teatralnym pod opieką p. Małgorzaty Gralczyk ze Staromiejskiego Domu Kultury ul. Rynek Starego Miasta 2 w Warszawie.