FROPrzystan

W ramach projektu Zagraj z Nami zorganizowany został happpening. Był on podsumowaniem działań w Szkole Podstawowej 376 im. Bohaterów Westerplatte ul. Gen. K. Ziemskiego 22 w Warszawie.