FROPrzystan

Działamy w różnych obszarach. Grupa młodsza uczęszcza systematycznie na zajęcia z socjoterapii do Józka.

Młodzież pracuje dzielnie na warsztatach pod okiem Anety. Kasia natomiast zorganizowała zajęcia gimnastyczne pod okiem doświadczonego trenera.

Zaplecze Domu Kultury "Kard" pozwala nam na korzystania m.in., ze ścianki wspinaczkowej czy udziału w ciekawych zajęciach np. kulinarnych. Jest Super!