FROPrzystan

Projekt "Zagraj z nami" jest programem z obszaru profilaktyki uniwersalnej realizowany w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA na lata 2016-2020 ze środków FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH pozostających w dyspozycji MINISTRA ZDROWIA Projekt jest adresowany do dzieci w wieku 12-15 lat (VI-VIII klasa SP), ich rodziców/ opiekunów oraz nauczycieli pedagogów.

Celem głównym projektu "Zagraj z nami" jest zapobieganie uzależnieniom od komputera i Internetu wśród dzieci poprzez podniesienie wiedzy związanej z uzależnieniami behawioralnymi wśród dzieci, rodziców / opiekunów i kadry pedagogicznej, kształtowanie umiejętności społecznych oraz promocja konstruktywnych form spędzania czasu.

Realizacja celu głównego odbędzie się poprzez realizację następujących zadań:

  • przeszkolenie realizatorów z programu profilaktycznego ;
  • realizację zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku 12-15 lat (VI-VIII klasa SP),
  • realizacje warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 12-15 lat (VI-VIII klasa SP),
  • realizacje działań alternatywnych skierowanych do dzieci w wieku 12-15 lat (VI-VIII klasa SP),

Program realizowany jest na terenie szkół podstawowych zlokalizowanych w okolicy Warszawy jaki i samym mieście Warszawa.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Poza Portem FRO Przystań

pdfZagraj_z_nami_-_FRO_Przystań-skonwertowany.pdf155.35 KB