FROPrzystan

Projekt "Poza PORTEM" jest programem z obszaru profilaktyki selektywnej skierowany do młodzieży w wieku 13-16 lat oraz do ich rodziców / członków rodzin realizowany w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA na lata 2016-2020 ze środków FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH pozostających w dyspozycji MINISTRA ZDROWIA.

Celem głównym projektu jest powstrzymanie zagrożeń związanych z rozwojem uzależnień behawioralnych wśród młodzieży uczestniczącej w programie oraz przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

,

Poza Portem FRO Przystań