FROPrzystan

Celem głównym projektu ,,Zagraj z nami’’ było zapobieganie uzależnieniom od komputera i Internetu wśród dzieci , poprzez podniesienie wiedzy związanej z uzależnieniami behawioralnymi wśród dzieci oraz wśród rodziców / opiekunów, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci oraz promocja konstruktywnych form spędzania czasu.

Projekt obejmował: zajęcia edukacyjne dla dzieci, warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci oraz realizacje działań alternatywnych promujących konstruktywne formy spędzania czasu przez dzieci poprzez przeprowadzenie happeningu w szkole.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

logo kbdspn