FROPrzystan

Celem realizowanego zadania jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy warunków do zrównoważonego rozwoju w tym realizację oraz działań niwelujących nierówności środowiskowe, wychowawcze w tym zajęcia usprawniające kompetencje społeczne dzieci i młodzieży oraz kompetencje wychowawcze członków ich rodzin oraz ich rodzin.

Zakres realizacji obejmuje:

  • zajęcia specjalistyczne podnoszące kompetencje społeczne dzieci i młodzieży w wieku 9-16 lat w tym zajęcia socjoterapii i warsztaty umiejętności społecznych, konsultacje psychologiczne i inne działania specjalistyczne w zależność od zdiagnozowanych potrzeb dziecka (m.in. terapia pedagogiczna, logopedyczna, konsultacja psychiatryczna, reedukacja)
  • zajęcia rozwijające zainteresowania własne dzieci i młodzieży poprzez atrakcyjne formy realizacji w tym nauka alternatywnych form codziennego funkcjonowania i spędzania wolnego czasu oraz promowania postawy prozdrowotnej wśród dzieci i młodzieży w tym zajęcia muzyczne, teatralne i inne w ramach projektów zgłaszanych przez uczestników.
  • zajęcia skierowane do członków rodzin ukierunkowane na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i członków rodzin w tym warsztaty kompetencji wychowawczych, poradnictwo/ wsparcie wychowawcze, konsultacje psychologiczne i inne
  • wyjazd profilaktyczny - planowany 3-5 dniowy w okresie letnim dla rodzin / dzieci w wieku 9-16 lat uczestniczących w projekcie

Adresaci: Rodziny z dziećmi w wieku 9-16 lat, mieszkańcy Dzielnicy Wawer

Realizacja: Od poniedziałku do piątku w godzinach 14.30-18.30 (zajęcia warsztatowe dla rodziców odbywają w soboty - 2 razy w miesiącu). Zmiany w grafiku w okresie wakacji .

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji o realizatorach zadania na stronie fundacji http://froprzystan.com/
Tel. 733-381-941 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14.30-18.30 )

Zadanie finansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Wawer

logo zsww